Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2015
#1
Cześć.
W tę środę byłam tradycyjnie na usg. Nic nie zapowiadało tragedii. Obraz usg i słowa lekarza,że nie ma juz tetna plodu. To był 9 tydzień. Dziecko miało 2cm i wg wymiarów odpowiadało to 8,2 tygodnia.
Lekarz zlitowal się, wypisal zwolnienie na 2 tyg oraz wybór: zabieg bądź poronienie samoistne. Napierw powiedziałam że poczekam. Zaczęłam czytać w Internecie co dalej..I między innymi odkryłam że przysługuje 8 tygodniowy urlop nacierzynski,  z którego chciałabym skorzystać. Leze caly czas w domu ale jakby pierwsze dwa dni to byl placz i szok. Do teraz nic sie nie dzieje, brak plamien. W poniedziałek mam mieć zabieg. W związku z tym chciałam się przygotować wcześniej w kwestiach formalnych. O co poprosić ze szpitala itd. Byłam u radcy prawnego i ku mojemu zaskoczeniu znalazl Rozporządzenie Ministra Zdrowia (aktualnie obowiazujace) z 9 listopada 2015 Dziennik Ustaw RP 8 grudnia 2015 w którym jest punkt 5 paragraf 3 "Przy dokonywaniu w dokumentacji wpisu dotyczącego czasu trwania ciazy, poronienia, urodzenia żywego lub urodzenia martwego stosuje się kryteria oceny określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia"
A w tym załączniku definiuje się poronienie jako to które odbyło się przed 22 tygodniem ciazy, natomiast martwe urodzenie po 22gim.

Czy w związku z tym nie mam możliwości uzyskania 8 urlopu macierzyńskiego w konsekwencji tego że szpital nie wyda mi karty urodzenia z adnotacją martwo urodzony, bo był to 8-9 tydzień? Tylko napisza ze to bylo poronienie?

Czy jest jednak przepis, na który mogłabym się powołać w szpitalu ze taka karta się nalezy bez względu na tydzień obumarcia ciazy? Mogłabym Was prosić o podanie takiego zapisu? Mam tylko 2 dni. Proszę o pomoc.

Ps. Bardzo dziękuję za to forum
Odpowiedz
#2
To są całkiem odmienne rzeczy i do czego innego służą. Ten radca najwyraźniej nie ma zielonego pojęcia na ten temat. Rozporządzenia dotyczące dokumentacji medycznej NIE mają zastosowania w celach rejestracji urodzeń. Żadne ograniczenia i progi z tamtych przepisów nie są istotne w tym, o co Ci chodzi.

Na stronie głównej są wymienione akty prawne https://www.poronienie.pl/prawo/.
Strona główna wymienia również przysługujące rodzicom prawa i pułapki, utrudniające skorzystanie z nich, więc lepiej najpierw tam to przeczytaj.

Sednem jest określenie płci. W tym wypadku w badaniu genetycznym płci. To, do czego nie możesz dopuścić, to utrata szczątek, bo bez nich nie będzie z czego badań wykonać. Szpital musi Ci wystawić Kartę Martwego Urodzenia, ale w tym celu musi zostać oznaczona płeć. Bez niej Karty nie wystawi. Więc to przepisy dotyczące jej wystawiania są ważne w takim kontekście, a nie tamte.

A na podstawie tej Karty dokonywana jest rejestracja w USC i stamtąd otrzymujesz Akt Urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. To właśnie tym Aktem dokumentujesz potem niemal wszystkie swoje prawa, w tym prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego.
Jak widzisz, ta kolejność jest ważna, a oznaczenie płci jest kluczowe.

Konkretnie podstawą prawną są zapisy rozdziału 6 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Dla Ciebie w pierwszej kolejności istotne są artykuły 52-55. To, co z nich teraz najważniejsze, dodatkowo Ci pogrubiłam.

Dz.U. 2014 poz. 1741
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego

Rozdział 6

Rodzaje aktów stanu cywilnego

Art. 52.
1. Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, a jeżeli zgłoszenie urodzenia nastąpiło w sposób określony w art. 17 – w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.
2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

Art. 53.
1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokołu zgłoszenia urodzenia.
 
2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą pozyskuje i przetwarza dane dotyczące: miejsca zamieszkania rodziców dziecka, w tym okresu przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, wykształcenia rodziców dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka dotyczące: długości, ciężaru ciała, punktów w skali Apgar, oraz informacje o ciąży i porodzie dotyczące: okresu trwania ciąży i wielorakości oraz dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka. 
3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazuje, dla potrzeb statystyki publicznej, dane, o których mowa w ust. 2, służbom statystyki publicznej.

Art. 54.
1. Kartę urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. 
2. Karta urodzenia zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL matki dziecka, jeżeli został nadany;
2) miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka;
3) płeć.
3. Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz informację, że dziecko urodziło się martwe. Kartę martwego urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia nie przekazuje się.

4. Karta urodzenia i karta martwego urodzenia są przekazywane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia oraz wzór karty martwego urodzenia, sporządzanych w formie dokumentu elektronicznego, uwzględniając przejrzystość i kompletność wymaganych danych.

Art. 55.
1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty
martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości