Uprawdopodobnienie płci
Ustawa o asc
Art. 22. Kierownik urzędu stanu cywilnego jest obowiązany żądać dowodów potwierdzających prawdziwość danych zgłoszonych do wpisu do ksiąg stanu cywilnego. W razie uznania tych dowodów za niewystarczające - w celu ustalenia stanu faktycznego - przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.
[/quote]


w kontekście badań histopatologicznych....


ustawa mówi o dowodzie...czyli według mnie badanie USG, karta ciąży, deokumenacj amedyczn aze szpitala sąwystarczającym dowodem n aistnienie dziecka.... i ni etrzea tego faktu potwierdzacbadaniami histopatologicznymi...
Odpowiedz
Cytat:[autor cytatu=Malgosia]
A jak rejestruje się zdrowe dziecko urodzone w terminie to sprawdzają? Bo może powinni. W końcu lekarz to tylko po zewnętrznych narządch płciowych noworodka ocenia, a może trzeba badanie genetyczne. Bo człowiek może mieć np. dodatkowy chromosom X. Albo może chcieć zmienić sobie płeć później i co? Może na wszelki wypadek odmówmy wszystkim rejestracji.
Coraz bardziej mnie to wkurza.
I do tego zaczyna być tak, że jak rodziców stać żeby wydać 1000 zł na badania cytogenetyczne w szpitalu to mogą pochować dziecko, a jak ich nie stać, to mamy obywateli drugiej kategorii lądujących w śmieciach, tak?

no tak, na to wygląda...tylko zwróć uwage, że mowa o pochówku na podstawie karty zgonu jest w ustawie o chowaniu zmarłych...czyli dla cmentarzy.... nie lekarzy....


natomiast ustawa i ASC jest dla lekarzy i USC, na jej mocy szpital, lekarz...wystawia pisemne zgłoszenia urodzenia..... a USC rejestruje dziecko..... i nie ma prawa arbumentować, że nie wystawi, bo cmentarz może pochować, bez tego..... ja tak to interpretuję, trzeba by jakiegoś prawnika popytać ....

przecież po stracie nie nie idziesz najpierw n acmentarz zapytac, na jakiej podstawie mogą Ci pochować, tylko zwracasz siędo lekarza o pisemne zgłoszenie urodzenia... bo mas zdo tego prawo....

a jak rodzice, nie chcą to mogąnie rejestrować...tylko pochować... nawet mi w szpitalu powiedzieli, że nie mogą wystawić pisemnego zgłoszenia bo mineło ustawowe 3 dni... i mogepochować na nowelizacji, czyli karty zgonu...ale gdybym powiedziała w ciągu tych trzech dni to ni ebyłoby problemu z pisemnim zgłoszeniem ( i tak rejestrowałam, ale to inny temat)

a tak wogóle pochowanie to tylko jeden aspekt...


na podstawie ustawy o asc mamy prawo do rejestracji, czyli uznania człowiekiem, do zasiłku macierzyńskiego.... no i do pochowania i zasiłku....
ale to jak pisały moje poprzedniczki zależy od tego, czy pochowamy i mamy faktury potwierdzające ....

czyli droga przez chowanie na podstawie karty zgonu, po nowelizacji jest mozliwe, ale dyskryminujące i pozbawia nas pozostałych należnych praw....
Odpowiedz
Cytat:[autor cytatu=Malgosia]
Jest jeszcze jeden aspekt: coraz czesciej dzwonia rodzice, ktorym USC podwaza prawo do rejestracji,nawet jesli,plec jest wpisana. Urzednicy wypytuja np. skad lekarz znal plec skoro wielkosc dziecka wpisal 30 mm, wydzwaniaja do szpitala albo żądaja dodatkowych dokumentow.


dlatego wymysliłam jeszcze jedno pismo do Ministerstwa spraw wewnętrznych, któremu podlegają USC, wysłałam mailem prototyp : )

Małgosiu zajrzyj jak już wydobrzejesz, zdrówka życzę : )
Odpowiedz
5. Zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227):
˝Art. 78. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu˝.
Jak wynika z powyższych regulacji, warunkiem uzyskania zasiłku pogrzebowego jest przedstawienie dowodu pokrycia kosztów pogrzebu, a nie aktu zgonu.

Małgosiu

A może do ZUS - u też napiszę?
Odpowiedz
Zobaczcie na to, a ja szukam dalej...

BIURO PRAW PACJENTA
przy ministrze zdrowia
00-238 warszawa
ul. długa 38/40 TEL/FAX 635-75-78
BPP-4111-37-934/KU/07 Warszawa, 18 maja 2007r.
Pani
Adres
Szanowna Pani
Odpowiadając na Pani pismo z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie dotyczącej zasad wypełnienia pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje:
Przedmiotową kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. z 2005 r. Nr 27, póz. 232), które szczegółowo normuje kwestie formę i sposoby wypełnienia „Pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka\".
Wyjaśniamy, iż przedmiotowe pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka nie stanowi dokumentacji medycznej. W związku z powyższym nie stosuje się do niego kryteriów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej ora^ sposobu jej przetwarzania Dz. U. z 2006 r. Nr 247 póz. 1819) zgodnie z którymi: poronieniem określa się wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22 tygodnia ciąży (21 tygodni i 6 dni).
Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wypełnia się w oparciu o w/w rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka. Załącznik do w/w rozporządzenia ściśle określa wzór druku „pisemnego
Slosoume do przepisom ustany ~ dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobonych (D% U. Nr 1}3,J>o%. 883) uprzejmie informujemy, y dane Pani/ Pana ystaly włączone do bay danych Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrmiia. Służy Pani / Panu prao>o inglądu do swoich danych ora~ dokonanie ich korekty.








zgłoszenia dziecka\" oraz w części zatytułowanej „Uwagi\" przytacza definicje kategorii: „urodzenia żywego\" oraz „zgonu płodu (urodzenia martwego)\". Podkreślić należy, iż przedmiotowa regulacja nie przewiduje kategorii poronienia, na którą powołują się świadczeniodawcy (szpitale, oddziały położniczo-ginekologiczne). Jedynym kryterium jest tutaj „oznaka życia\", a nie kryterium czasowe.
Podkreślić również należy, iż rzeczona kwestia była przedmiotem oficjalnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia wyrażona przez Departament Prawny (pisma z dnia 8 czerwca br. znak.: MZ-PR-024-6271-2/IT/06) zgodnie, z którym „brak jest podstaw prawnych do odmowy wypełnienia pisemnego zgłoszenia dziecka\".
Jednocześnie, Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia wystosowało pytanie do Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia o kwestie sposobu wypełniania rzeczonego dokumentu w sytuacji, gdy są obiektywne trudności z ustaleniem płci. W odpowiedzi otrzymaliśmy informacje, iż w takich sytuacjach dopuszczalne jest stosowanie „uprawdopodobnienie płci\".
Zastosowanie takiej metody wydaje się jedynym możliwym sposobem rozwiązania przedmiotowej kwestii szczególnie w kontekście legalnej definicji zwłok ludzkich zgodnie, z którą za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży (§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi Dz. U. z 2001 r. Nr 153, póz. 1783 z zm.).
Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Biura Praw Pacjenta przy-Ministrze Zdrowia
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości